177 180 194 196

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: