170 173 177 187

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: