159 161 162 163 173 177 180

Określ wartość, kierunek i zwrot siły wypadkowej. 

Rozwiązanie: