9 13 22 24 25

Przepisz do zeszytu i uzupełnij brakujące dane. 

Rozwiązanie: