155 159 161 162 170 173

Jak oddziałują na siebie ciała?

Rozwiązanie: