155 159 161 163 170 173

Wykres przedstawia zależność drogi przebytej przez ciało od czasu.

Rozwiązanie: