5 9 17 22 24

Spróbuj wskazać zdania, które opisują obserwacje, pomiary lub doświadczenia.

Rozwiązanie: