111 115 117 119 122 128

Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: