84 85 91 101

Wskaż właściwe dokończenie zdania. Opór właściwy przewodnika zależy od

Rozwiązanie: