84 85 92 101

Do trzech połączonych baterii o łącznym napięciu 4,5 V podłączano po kolei cztery różne żarówki i mierzono za każdym razem natężenie płynącego prądu. 

Rozwiązanie: