75 76 84 91 92

Na rysunkach zaznaczono wskazania dwóch mierników uniwersalnych oraz schemat obwodu, w którym wykonywano pomiary. 

Rozwiązanie: