75 76 85 91 92

Do pojęć A-D dopasuj ich opisy I-VI. 

Rozwiązanie: