66 76 84 85

W cieczach przepływ prądu jest związany z ruchem kationów - jonów dodatnich - oraz anionów - jonów ujemnych, natomiast w metalach z przemieszczaniem się elektronów. Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.

Rozwiązanie: