52 56 57 60 61 62 66

Można udowodnić, że jeżeli ciało złożone z dwóch połączonych cienkim przewodnikiem metalowych kul, znacznie od siebie oddalonych, z których jedna ma promień dwukrotnie większy niż druga, zostanie naładowane pewnym ładunkiem, to na większej kuli zgromadzi się ładunek dwukrotnie większy niż na mniejszej, a drut pozostanie nienaładowany.  

Rozwiązanie: