51 52 56 57 60 62 63 66

Przyporządkuj informację do sposobu elektryzowania. 

Rozwiązanie: