51 52 56 57 61 62 63 66

Ciało jest naelektryzowane 

Rozwiązanie: