41 46 51 56 57 60 61 62 63

Na rysunku przedstawiono dwa naelektryzowane elektroskopy (I i II), a ich listki oznaczono literami A,B,C i D. 

Rozwiązanie: