40 41 46 52 56 57 60 61 62

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdania. 

Rozwiązanie: