34 35 40 46 51 52

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

Rozwiązanie: