270 274 275 276 277 279
>

Wybierz poprawne uzupełnienia zdania.

Rozwiązanie: