270 274 275 277 279 280

Na rysunku przedstawiono przedmiot (strzałka AB) i obraz (strzałka A'B') powstały w soczewce skupiającej.

Rozwiązanie: