252 253 258 270

Dopasuj opis do rysunku.

Rozwiązanie: