252 253 259

Wskaż opisy pasujące do soczewek: skupiającej oraz rozpraszającej.

Rozwiązanie: