244 245 252 258 259

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.

Rozwiązanie: