228 236 244 245

Przerysuj rysunek do zeszytu i skonstruuj obraz strzałki utworzony przez zwierciadło. 

Rozwiązanie: