228 237 244 245

Dopasuj opis do typu zwierciadła. 

Rozwiązanie: