217 218 222 223 236 237

Na podstawie rysunków podaj miary kątów padania oraz kątów odbicia. 

Rozwiązanie: