217 218 223 228

Na rysunku przedstawiono wiązkę światła z latarki (L) padającą na książkę (K) i cień na pudełko (P).

Rozwiązanie: