207 217 222 223 228

Wskaż zdania prawdziwe. 

Rozwiązanie: