200 201 204 206 207

Liczba uderzeń na minutę jednego młota pneumatycznego wynosi 4080, a drugiego 2760. 

Rozwiązanie: