191 192 200 204 205 206 207

Do rodzajów fal dopasuj ich zastosowania spośród podanych w ramce

Rozwiązanie: