191 192 201 204 205 206 207

Wśród poniższych opisów wskaż te, które dotyczą fali mechanicznej, oraz te, które dotyczą fali elektromagnetycznej. 

Rozwiązanie: