181 182 191 200 201

Dopasuj poniższe źródła dźwięku do odpowiednich oscylogramów. 

Rozwiązanie: