181 182 192 200 201

Przeanalizuj oscylogramy czterech dźwięków wygenerowanych za pomocą programu komputerowego. 

Rozwiązanie: