175 176 181 191 192

W dostępnych ci źródłach informacji sprawdź, które z wymienionych obiektów mogą poruszać się z prędkością ponaddźwiękową. 

Rozwiązanie: