170 175 176 182 191 192

Ułóż zjawiska w takiej kolejności, w jakiej występują, gdy słyszymy muzykę. 

Rozwiązanie: