169 170 175 181 182

Na poniższych rysunkach przedstawiono fragment rozchodzącej się na sznurze fali, której okres wynosi 0,4 s. 

Rozwiązanie: