164 169 170 176 181 182

Do sadzawki wrzucono kamyk, który wytworzył na powierzchni wody falę w kształcie okręgu. 

Rozwiązanie: