152 155 156 164 169 170

Spośród poniższych zdań wybierz te, które opisują ruchy drgający.

Rozwiązanie: