146 147 149 150 151 152 155 163 164

a) Wybierz poprawne dokończenie zdania. 

Rozwiązanie: