146 147 149 150 151 152 156 163 164

Dopasuj opisy I-V do rodzajów magnesów A-C. 

Rozwiązanie: