140 146 147 149 150 152 155 156

Oba magnesy mają ciężar 1 N.

Rozwiązanie: