139 140 146 147 149 151 152 155 156

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania. 

Rozwiązanie: