139 140 146 147 150 151 152 155 156

Poniżej przedstawiono trzy pary oddziałujących ze sobą magnesów. 

Rozwiązanie: