133 134 139 146 147 149 150 151

Wskaż zestaw przedmiotów odpowiedni do wykonania elektromagnesu. 

Rozwiązanie: