133 134 140 146 147 149 150

Uporządkuj przedstawione elektromagnesy w kolejności od tego, który oddziaływałby najsłabiej, do tego, który oddziaływałby najsilniej ze znajdującą się w pobliżu igłą magnetyczną. Uzasadnij swój wybór. 

Rozwiązanie: