126 127 134 139 140

Wskaż dwa rysunki przedstawiające możliwe ustawienie igieł magnetycznych w pobliżu przewodnika, przez który płynie prąd.

Rozwiązanie: