115 116 127 133 134

Trzy kawałki żelaza, których strony oznaczono literami, oddziałują w sposób pokazany na rysunkach. 

Rozwiązanie: