111 114 115 126 127

Wybierz poprane uzupełnienia zdania. 

Rozwiązanie: