101 114 115 116

Spośród podanych czynności wybierz te, które poprawiają bezpieczeństwo elektryka przy naprawie instalacji elektrycznych. 

Rozwiązanie: